Riešenie Na mieru pre Vás
 

Navigácia

Bezpečnostné testovanie

Prevádzka systémov prístupných z internetu znamená pre prevádzkovateľa alebo vývojárov nepretržité riziko prieniku do týchto systémov. Vzhľadom k súčasným požiadavkám na dynamiku a agilitu vývoja informačných systémov, vzniká potreba kontinuálneho monitoringu a vyhodnocovania hrozieb a zraniteľností týchto informačných systémov.

Poskytujeme službu kontiunálne, metodickej a forenznej podpory. Testovanie bezpečnosti Vašich internetových aplikácií a systémov formou jednorazových komplexných hĺbkových testov, alebo periodických testov zraniteľností. Ad-hoc bezpečnostnú analýzu, penetračné testovanie a pravidelné scanovanie systémov alebo bežiacich aplikácií na aktuálne systémové zraniteľnosti.


Nessus Owasp Burp

Všetky operácie sú vykonávané pod dohľadom našich špecialistov a v súlade s potrebami na zaistenie bezpečnosti Vašich IS. Pre vyhodnocovanie používame nástroje Nessus, OWASP, Burp Suite, alebo ručnou metódu na základe analýzy log súborov.


Porovnanie nástrojov pre vyhodnocovanie výsledkov

VLASTNOSŤ BURP NESSUS OWSAP RUČNE
Systémové zraniteľnosti
(OS, knižnice)
Ne Ano Ano Ano
Zraniteľnosti filtračnej vrstvy
(firewall, proxy)
Ne Ano Ne Ano
Aplikačné zraniteľnosti DB
(sql inject, sql excalation, sql leakage)
Ne Ano Ano Ano
Zraniteľnosti frontendu
(www, xss, http injection, syn flood, slow loris)
Ano Ano Ano Ano
Zraniteľnosti aplikačné
(ftp, smtp, imap, rpc, rds, vnc)
Ne Ano Ano Ano
Zraniteľnosti transportnej vrstvy
(ipsec, ssl, tls, open vpn)
Ne Ne Ne Ano
Zraniteľnosti autorizácie
(brute force, session stealing)
Ano Ne Ne Ano
Zraniteľnosti autentizácie
(acl escalation)
Ano Ne Ne Ano
Zraniteľnosti správy kľúčov a hesiel
(hascat, rainbow tables)
Ano Ano Ano Ano
Zákazkové testy aplikácií Ano Ano Ano Ano

Použité HW vybavenie

Praha (Casablanca)
Testovací HW Praha

Brno (T-Mobile)
Testovací HW Brno


V prípade Vášho záujmu o vykonaní vyššie uvedených testov, nás kontaktujte.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz: