Riešenie Na mieru pre Vás
 

Navigácia

Virtualizácia

Optimalizácia výkonu

Uľahčite si IT správu pomocou našej virtualizovanej platformy. Vďaka jednoduchšej správe dokážeme lepšie využiť vyšší výkon servera. Na dnešných počítačoch možno pomocou virtualizovanej platformy spustiť viac operačných systémov a aplikácií, čím zjednodušujeme a zefektívňujeme Vašu infraštruktúru. Budete môcť rýchlejšie nasadzovať aplikácie, zautomatizovať bežné operácie, zvýšiť výkon a dostupnosť vašich služieb. Hlavným dôvodom virtualizácie je výrazná finančná úspora, kedy sú dosiahnuté úspory, ako pri nadobudnutí tak aj pri následnej prevádzke virtualizovaného hardwaru.. Pre maximálnu optimalizáciu je výpočtový výkon umiestnený v bezpečnom a vysoko dostupnom prostredí dátového centra v Prahe alebo Brne, o ktorého údržbu sa stará profesionálny tím našich technikov zaisťujúci bezchybnú podporu služieb a správy s rýchlou konektivitou.


Loga cloud

Virtualizácia servera

Architektúra serverov umožňuje spustenie len jedného operačného systému. Pomocou virtualizácie serverov rozširujeme tradičnú architektúru 1: 1 serverov oddelením operačného systému a aplikácií od fyzického hardware a umožňuje nám to zabezpečiť jednoduchšie a cenovo prístupnejšie serverové prostredie. Využitím virtualizácie servera môžeme spustiť na jednom fyzickom serveri niekoľko operačných systémov vo forme virtuálnych strojov, z ktorých každý má prístup k výpočtovým zdrojom základného servera, čím sa odkrýva plný potenciál dnešných super výkonných serverov. Väčšina serverov využíva menej ako 15% kapacity, čo je nielen veľmi neefektívne, ale spôsobuje to tiež nekontrolovaný nárast serverov a ich zložitosť.

Profesionálne riešenie

Sa zameriavajú na organizácie vyžadujúce profesionálny prístup, bleskovú odozvu webových stránok a aplikácií potrebných pre odbor svojho podnikania. Služby spoločnosti Nethost sú cielené najmä na organizácie využívajúce internet ako predajný, distribučný alebo servisní kanál a na poskytovateľov obsahu ako napr. Diskusné fóra, informačné stránky, webové portály, poskytovanie zábavy pre deti i dospelých.

Užívateľská podpora

Naša užívateľská podpora pracuje v režime 24/7/365 prostredníctvom telefónu alebo klientskej aplikácie. Robíme všetko pre Vašu spokojnosť, a preto táto aplikácia slúži primárne k zaznamenaniu a riešenie Vašich požiadaviek, ktoré sú následne riešené našou vyškolenou technickou podporou v najnižšom možnom čase.

Prínos pre Vás


V prípade záujmu o našu virtualizačnú službu, nás kontaktujte.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz: