Produkty Naša ponuka
 

Navigácia

SSL Certifikáty

SSL certifikát pre internetové stránky

SSL certifikát v protokole SSL / TLS šifruje a tým bezpečne chráni citlivé dáta, ktoré prúdia medzi Vaším serverom a druhou stranou. Napríklad medzi web serverom a prehliadačom používateľa (HTTPS). Šifruje heslá, adresy, čísla účtov, čísla platobných kariet a citlivé osobné údaje, aby boli chránené pred odpočúvaním treťou stranou.

Použitie SSL certifikátu by dnes malo byť samozrejmosťou pri všetkých webových stránach, ktoré zhromažďujú citlivé údaje svojich užívateľov. SSL certifikát zvyšuje dôveru a prestíž webových stránok pri užívateľoch a môže pomôcť vylepšiť pozíciu pri internetových vyhľadávačoch.

Výber SSL certifikátu sa riadi podľa druhu overenia, typu a ceny certifikátu. Ceny certifikátov priamo odrážajú prestíž certifikačných autorít, ktoré ich vydávajú.

Druhy SSL certifikátov

Domain Validation (DV, overenie domény)
Popis: Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob získania SSL certifikátu. Platnosť až 2 roky.
Overenie: Overuje sa, či má žiadateľ o certifikát spomínanú doménu pod kontrolou.
Použitie: Interné a bežné weby / e-shopy, zabezpečenie komunikácie
Typy certifikátov: Štandardné, Wildcard, SAN
Organisation validation (OV, overenie organizácie)
Popis: Certifikát obsahuje informácie o vlastníkovi. Platnosť až 2 roky.
Overenie: Zahŕňa DV + Overenie žiadateľa vo verejných databázach a telefonické overenie kontaktu.
Použitie: Firemné weby, E-shopy, Úrady
Typy certifikátov: Štandardné, Wildcard, SAN
Extended validation (EV, rozšířené ověření)
Popis: Certifikát zobrazí zelený adresný riadok s názvom spoločnosti v prehliadači. Najvyšší stupeň overenia certifikátu – najvyššiu dôveryhodnosť stránok. Platnosť až 2 roky.
Overenie: Zahŕňa OV + Písomné overenie osoby žiadateľa.
Použitie: Finančné inštitúcie, Banky, Korporátne weby, Veľkej populárne weby a e-shopy
Typy certifikátov: Štandardné, SAN

Typy SSL certifikátov

Štandardné: SSL certifikát určený na zabezpečenie jednej domény alebo subdomény.

Wildcard: SSL certifikát zabezpečujúci všetky subdomény na hlavnej doméne (subdomena.do­ména.sk). Napríklad www.nethost.sk, mail.nethost.sk a subdomena.net­host.sk. Certifikát sa vystavuje na doménu s hviezdičkou miesto subdomény (*. Doména, * .nethost.sk).

SAN (Subject Alternative Name): SSL certifikát zabezpečujúci viac domén naraz. Jeden SAN certifikát tak môže zabezpečiť naraz napríklad www.nethost.cz, www.nethost.sk a ďalšie a ďalšie domény. Vo verzii Wildcard potom aj všetky ich subdomény. Šetrí IP adresy, zjednodušuje konfiguráciu SSL a uľahčí systémovým prostriedkom.

Certifikační autority

Certifikační autority

Náš cenník k stiahnutiu

Ceník SSL certifikátov


Ďalšie ponúkané certifikáty

ID certifikáty (S/MIME)

Osobné alebo firemné ID certifikáty pre zabezpečenie digitálneho podpisu PDF dokumentov, e-mailov a šifrovanie e-mailov (S / MIME). S týmto certifikátom Bedete mať Vy alebo Vaši zamestnanci istotu, že obdržaný email naozaj pochádza od osoby uvedenej ako odosielateľ. Tým sa znižuje riziko pri podvodných emailov, ktoré napríklad v mene vedenia spoločnosti požadujú previesť po zamestnancoch platbu apod ..

Code Signing certifikáty

Certifikáty určené na podpisovanie softwareových aplikácií a kódu. Certifikáty obsahujú názov společnosti, kedy zákazník môže ľahko overiť, že software pochádza od toho, kto ho podpísal. Druhy certifikátov sú Organisation validation (OV, overenie organizácie) a Extended Validation (EV, rozšírené overenie), ktorý ponúka najvyššiu úroveň zabezpečenia pomocou hardwareového kľúča zaslaného priamo certifikačnou autoritou na adresu žiadateľa. Rieši dôveryhodnosť vo Windows SmartScreen filtri a je požadovaný vo Windows Hardware Dev Center pre podpis kernel mode driverov.

Let's Encrypt certifikát

Certifikačná autorita založená roku 2015 za podpory veľkých firiem ako je Facebook alebo Cisco. Vystavenie certifikátu je zdarma a je podporovaný väčšinou prehliadačov. Nasadenie tohto certifikátu vykonáte v administračnom rozhraní. Vhodnejšie pre nekomerčné alebo súkromné webovej prezentácie.

Klientsky certifikát

Tieto klientske certifikáty sme schopní v rámci Vašej spoločnosti doplniť o autorizačné tokeny RSA založené na priemyselných štandardoch vrátane všetkých certifikácií software, serverových čiastí a tiež zabezpečenie odolnosti tokenov proti nabúraniu (FIPS).

Kvalifikovaný systémový certifikát

Dokumenty a faktúry vystavené z týchto systémov majú vďaka elektronickému podpisu z pohľadu slovenského práva rovnakú validitu ako notársky overenie podpis, alebo papierový originál dokumentu.


Individuálne riešenie

V rámci celkového portfólia ponúkame okrem autorizácie klientskymi SSL certifikátmi aj kompletnú PKI infraštruktúru na kľúč (vrátane implementácie klientskych SSL certifikátov, RSA tokenov a OTP riešenia) alebo zriadenie a vedenie celej certifikátové infraštruktúry vrátane napojenia na Vaše existujúce ICT.

Tieto vysoko individuálne riešenia poskytujeme vždy výhradne na mieru konkrétnym požiadavkám.


V prípade otázok alebo záujmu o bezpečnostný certifikát, nás kontaktujte.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz: