Produkty Naša ponuka
 

Navigácia

Security monitoring

Prevádzkujete informačné systémy, servery alebo siete? Potom si iste kladiete otázku či sú vaše dáta v bezpečí. Nepochybne chcete mať istotu, že váš dodávateľ pre vás dodal alebo prevádzkuje bezpečné systémy a aplikácie.


Bezpečnostné testovaní alebo penetračné testovanie rieši bezpečnosť systémov a aplikácií ako snímku aktuálnej bezpečnosti v čase. Dnes však doba kladie požiadavku na agilný a progresívny vývoj a nové funkcie. V takejto situácii je potrebné, aby ste mali partnera, ktorý bude vykonávať kontinuálne monitorovanie bezpečnosti a hrozieb spoločne s vašimi vývojármi alebo dodávateľmi, tak aby spoločne eliminovali riziká kompromitácie alebo úniku dát na minimum.


Nethost prevádzkuje tisíce aktívnych aplikácií a systémov v úlohe dodávateľa infraštruktúry a serverov, poznáme teda problematiku zo všetkých strán a dokážeme vašim vývojárom alebo dodávateľom byť viac než len audítorom upozorňujúcim na nájdené chyby. Budeme aj mentorom a sprievodcom nebezpečným prostredím verejnej siete internet poskytujúcim cenné skúsenosti v prevádzke aplikácií v otvorenom internetovom prostredí.

Bezpečnostný monitoring:

Systematická dlhodobá spolupráca na identifikácii bezpečnostných rizík, zahŕňajúci proaktívne návrhy bezpečnostných riešení. Periodické testovanie, vyhodnocovanie a odstraňovanie rizík – ideálne v mesačnej perióde (mesačné šprinty). Riešenia pre trvalo bezpečnú prevádzku vašej infraštruktúry.

Pasívny model bezpečnostného monitoringu:

Zákazník definuje zadanie, rozsah a priority, zvolí hĺbku požadovaného testovania a stanovuje ciele. Zákazník súčasne stanovuje obmedzenia testovania s ohľadom na ochranu prevádzky jeho systémov. Nethost navrhne a zrealizuje testovanie v schválených časových oknách a na dohodnutom vzorku užívateľov.

Výstupy:

Aktívny model bezpečnostného monitoringu:

Zákazník dodá zoznam systémov a popis infraštruktúry, definuje ciele testovania. Nethost aktívne nastaví stratégiu a hĺbku testovanie, bude vykonávať nepretržitý monitoring, periodické kompletné scany zraniteľnosti, archiváciu a vyhodnocovanie záznamov.

Výstupy (mesačné správy):


Na začiatku spolupráce je vždy vytvorená Bezpečnostná dokumentácia zákazníckej infraštruktúry a sú nastavené procesy aj priority pre realizáciu bezpečnostného monitoringu a testovanie.


Chcete bezpečne prevádzkovať svoju serverovú infraštruktúru – zvoľte Security monitoring by Nethost. Kontaktujte nás, zhodnotíme vašu konkrétnu situáciu a navrhneme vhodný model. Pripravíme Vám individuálnu ponuku.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz: