Produkty Naša ponuka
 

Navigácia

Privátny Cloud

Cloud je reálny a efektívny smer prevádzky pre množstvo nasadenie. Nie pre všetky druhy aplikácií je však vhodný „neobmedzený“ verejný cloud, ktorý dokáže ľahko eskalovať náklady na prevádzku do astronomických výšin. S ISP cloudom budete mať všetky výdavky plne pod kontrolou a proti komerčným hostingom alebo managed serverom pri dobrom návrhu aplikácie výhodu v podstate neobmedzené škálovateľnosti.


Prepojenie zákazníkov, vývojárov a užívateľov

NLOOUD ISP Cloud je produkt prepájajúci svet zákazníkov, vývojárov a užívateľov s potrebami ISP a poskytovateľov SaaS riešenia. ISP Cloud realizuje privátny cloud nad klastrom virtuálnych serverov. Ideálne tak kombinuje výhody z oboch. Odolnosť, robustnosť cloudu a fixné náklady pevne dané výpočtovej kapacity klastra. V násobkoch tak znižuje náklady na prevádzku takto realizovaného masívneho súboru aplikácií.

KVM VEEAM vmware OpenStack

Kľúč je v optimalizácii

ISP Cloud optimalizuje v reálnom čase prostredníctvom NLOOUD Adaptive Container záťaž klastra hw a optimalizuje správanie distribúcie úloh v cloude, nie s ohľadom na maximálnu výpočtovú kapacitu (ako bežné cloud služby), ale s ohľadom na maximálne efektívne využitý cluster. Princípom sa ISP cloud dosť podobá balancéru, s tým rozdielom, že balancer rozkladajú záťaž jednej (alebo viacerých) aplikácie, kdežto cloud prístup umožňuje rozkladať záťaž miliónov jednotlivých aplikácií medzi desiatku až tisíce virtuálnych serverov. Tento spôsob fungovania a optimalizácia prevádzkových nákladov umožňuje nielen pohodlne a ľahko prevádzkovať Vaše aplikácie, ale predovšetkým plánovať a rozvíjať Vaše služby. Oproti aplikačnému hostingu je reálna úspora cca 80% pre ekvivalentný výpočtový výkon s tým, že zostáva zachovaná výhoda cloud riešení – plná škálovateľnosť. Parametre klastra totiž môžete kedykoľvek podľa potreby meniť, NLOOUD Adaptive Container zaistí jeho najefektívnejšie využitie.


V prípade záujmu alebo dotazu ohľadom tohto produktu, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz:

NLOOUD PDS – Persistent Data Storage

backup, pds, timepay, geoboost, speedoptimizer, auto healing, context protector, zálohování, cloud Zobraziť celú stránku