Produkty Naša ponuka
 

Navigácia

DB Servery a Clustery

Databázový server

Databázový server Je bezpečným úložiskom vašich databáz. Umožňuje prácu s informáciami v štruktúrovanom tvare, rýchly prístup, prehľadávanie, triedenie a transakčný režim spracovania.

Využívajte hlavnú funkcionalitu databázových serverov:


Poskytujeme databázové servery s radom databázových systémov, najčastejšie:

MySQL Postgree Mongo DB Maria DB Microsoft SQL


Klastrové riešenie databázového servera

Databázový cluster Povyšuje klasický databázový server na rádovo vyššiu úroveň v spoľahlivosti i výkonu. Skladá sa z dvoch a viacerých serverov. Vďaka tejto redundancii je zaistená vysoká odolnosť proti chybám a vysoký výkon.

Databázový cluster vám navyše prináša:


Technológia pre databázový cluster

Galera cluster
Percona cluster
 • Optimalizovaný Network Protocol.
 • Šifrovanie prevádzky.
 • Detekcia a automatické vymazanie poškodených nodov.
 • Jednoduché použitie a nasadenie.
 • True Multi-Master, Active-Active Cluster – any time čítanie a zápis do ľubovoľného uzla.
 • Synchrónne replikácie – žiadne oneskorenie ani straty dát pri zlyhaní uzla.
 • Všetky uzly majú rovnaký stav. Medzi povolenými uzlami nie sú rozlíšené dáta.
 • Multi-threaded slave – lepší výkon v akomkoľvek pracovnom zaťažení.
 • Automatic Node Provisioning – nie je nutné databázu zálohovať a skopírovať ju do nového uzla.
 • Rýchlejšie a dôslednejšie spúšťanie dotazov.
 • Dramaticky znižuje prestoje na serveroch.
 • Vysoká bezpečnosť s šifrovaním binárneho protokolu.
 • Vyššia efektivita pri konsolidácia serverov.
 • Oneskorené alebo úplne vylúčené štiepenie.
 • Zvyšuje flexibilitu architektúry databáz.
 • Vertikálna škálovateľnosť a konsolidácie serverov.
 • Podrobné protokolovanie otázok so štatistickými údajmi.
 • Pokročilé, plne funkčné externé autentizácie, vrátane protokolovania auditu.

Výber varianty a jednoduché objednanie

Databázové servery a klastre ponúkame v piatich variantoch s možnosťou upraviť ďalšie parametre podľa vašich potrieb.

Jednoduchý a rýchly nákup – vyberte variantu, upravte parametre a objednajte.


DB server MINIDB server SMALLDB server STANDARDDB server BIGDB server XXL

Ceny sú uvedené bez DPH a po započítaní bonusu.

Bezpečnosť a zálohovanie

Zabezpečenie databázových serverov a databázových klastrov má najvyššiu prioritu, okrem základného riešenia, VPS pre zabezpečenú komunikáciu so serverom či ku komunikácii uzlov klastra medzi sebou a firewall pre ochranu managementu servera či jednotlivých uzlov klastra, vám pripravíme zabezpečenia podľa vašich potrieb.

Zálohovanie dát a databáz zabezpečujeme podľa vašich individuálnych potrieb, tak aby ste mali istotu. Vašej pozornosti odporúčame Špecializovaný, robustný, bezpečný a cenovo výhodný nástroj pre zálohovanie PDS (Persistent Data Storage) .Vaše otázky radi zodpovieme a prípadne rovno navrhneme riešenie podľa Vašich potrieb.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz: