Technológia Len to najlepšie
 

Navigácia


Apache HTTP server je open source multiplatformový softwarový web server s najvyšším podielom inštaláciou na serveroch. O správu sa stará nezisková organizácia Apache Software Foundation, ktorá spravuje aj kancelársky balík OpenOffice.


Funkcie

Apache obsahuje mnoho funkcií formou modulov rozširujúcich ja­dro.

Príklad podporovaných funkcií (modulov): Programovacie jazyky na strane servera (PHP, Python, Perl …). Autentizačný schémeta (mod_access, mod_auth, mod_digest, a mod_auth_digest). SSL, TLS (mod_ssl), proxy modul (mod_proxy), URL ReWriter známy ako rewrite engine z modulu mod_rewrite, configuraciu súborov logu (mod_log_config) a filtrácie (mod_include a mod_ext_filter). Kompresiu (mod_gzip), Ochranu pred napadnutím aplikáciou (mod_security). Nastavenie formy chybových správ a z vytvorených logov možno analyzovať napríklad návštevnosť.