Technológia Len to najlepšie
 

Navigácia

Security arena

Security arena


Súčasťou dlhodobej stratégie je aj položka komplexného vývoja a riadenia bezpečnosti. Na základe požiadaviek na neustále rozširovanie kapacít bezpečnostného testovania a v dôsledku neustále nových bezpečnostných hrozieb, vznikla potreba riešiť túto problematiku profesionálne.

Do spoločného projektu s partnermi sme získali budovu zamýšľané vyhradené bezpečnostné arény. V súčasnej dobe disponujeme sadou 240 serverov na účely sieťového testovania na ktorých možno budovať tieňovej kópie existujúcich zákazníckych riešení na účel bezpečnej off-site bezpečnostnej analýzy.