Technológia Len to najlepšie
 

Navigácia

Nethost DNS Stack

Bezpečnosť a dostupnosť je pre nás kľúčová. Pre potreby prevádzky našich vlastných služieb správy serverov a server housingu alebo aplikačných hostingov je nutné zaistiť bezpečné, rýchle, redundatné a dôveryhodné autoritatívne dns servery. Spolu s nimi aj servery pre resolving dopredných a reverzných záznamov v rámci požiadaviek na dns z našich spravovaných systémov. Nameservery preto prevádzkujeme ako súčasť svojho dns-stacku z niekoľkých lokalít (viď mapa nižšie), kedy v každej lokalite sú navyše najmenej zdvojené.


DNS Stack mapa

Pre prevádzku zákazníckych systémov, ktoré sú väčšinou prístupné prostredníctvom verejného systému doménových mien, je potreba zabezpečiť zákazníkom prevádzku autoritatívnych dns serverov v maximálnej kvalite.

Pre prevádzku spravovaných serverov a zabezpečenie dôveryhodnosti nemožno spoliehať na verejné systémy resolvingu adries. Pre zabezpečenie dostupnosti treba prevádzkovať neautoritatívne resolvery pre naše systémy. Validná a rýchla odpoveď dns serverov je spoločne s ntp servery dôležitý pre zaistenie absolútnej presnosti systému správy systémového času – základný parameter pre prevádzkovanie napr. Geolokačných služieb.


Dns Stack lokality

Pre zabezpečenie jednotlivých požiadaviek používame nasledujúce opatrenia

Vysoké zabezpečenie

Rýchle aktualizácie

Prevádzková a geografická redundancia

Komfortná konfigurácia.

Rýchla odozva z celého sveta

Vysoká kapacita a rezerva

Ochrana proti únosu IP

Ochrana proti DDoS útokom