Technológia Len to najlepšie
 

Navigácia

Experimentálne pracovisko

Ako firma, ktorá myslí dopredu, investujeme značnú časť zisku do kontinuálneho bezpečnostného vývoja našich vlastných systémov. Dlhodobou stratégiou je prenášať výsledky našich výskumných projektov do praxe a tým aj našim zákazníkom.


Vysokorýchlostná sieťová filtrácia útoku DDoS

Na realizácii projektu vysokorýchlostnej sieťovej filtrácie útoku DDoS sme sa spojili s odborníkmi z VUT. Tým sme získali prístup k najmodernejším meracím a testovacím zariadením (napr. Spirent Avalanche) a možnosť vykonávať testovanie výsledkov nášho vývoja v nadštandardnej kvalite a technických parametroch. Výskumní pracovníci z akademickej sféry vnášajú do projektu nezaujatý pohľad na problematiku a špičkové testovacie nástroje. Dochádza tak k efektívnej synergii medzi komerčnou a akademickou sférou. Význam projektu zaujal aj Ministerstvo vnútra Českej republiky, ktoré celý projekt podporilo.


Vysokorychlostní síťová filtrace

Výsledkom projektu bude komplexný produkt pre firmy ako je Nethost umožňujúci flexibilné, finančne progresívny spôsob ochrany proti útokom typu DDoS. Tie sú v súčasnej dobe stále aktuálnejšou témou zo strany dostupnosti a predovšetkým bezpečnosti informačných systémov. Celý projekt nás posúva vpred tiež v postupoch R & D, ktoré následne uplatňujeme aj v ďalšom internom vývoji. 

Spirent Avalanche

Prístup k profesionálnym sieťovým a záťažovým testerom, nás výrazne posunul dopredu vo vývoji nášho vlastného riešenia pre testovanie záťaže, testovanie odolnosti ochrán DDoS a simulované realizácii kombinovaných útokov. Viac ako trojročný intenzívny výskum v tejto oblasti povedie v 1Q / 2020 k predstavenie vlastného riešenia širokopásmovej filtrácie útokov DDoS.