Technológia Len to najlepšie
 

NavigáciaDovecot je opensource softvérový IMAP a POP3 server pre Linux a iné unixové systémy. Vyvíja ho Timo Sirainen a prvá verzia je z júla 2002.


Vlastnosti

Dovecot využíva vlastný experimentálny natívny výkonný formát dbox, alebo štandardné poštové formáty mbox a Maildir. Je kompatibilný s implementáciou týchto formátov v serveroch UW IMAP a Courier IMAP a s klientmi pracujúcimi so schránkami priamo. Jeho súčasťou sú aj mechanizmy pre obchádzanie chýb implementácie komunikačných protokolov v poštových klientoch.

Jeho súčasťou je doručovacia agent s voliteľnou podporou filtrácie Sieve. Poštovým serverom Postfix a Exim môže slúžiť ako autentizačný rozhranie. Samozrejmosťou je podpora protokolov IPv6, SSL a TLS.