Technológia Len to najlepšie
 

NavigáciaFulltextový vyhľadávač vychádzajúci z Apache Lucene s RESTful rozhraním. Výhodou je vysoká dostupnosť, rýchlosť a škálovateľnosť.

Vývoj prebieha v Jave a komunikovať s ňou sa dá cez webové rozhrania. Je dostupná zadarmo pod licenciou Apache.


Funkce

Vďaka vysokej rýchlosti sa výsledky vyhľadávania alebo filtrovania obsahu zobrazujú takmer okamžite. Škálovateľnosť umožňuje reagovať na zaťaženie serveru pridaním ďalšieho serveru a rozloženie dát a tým aj zaťaženie do uzlov v clusteri. V prípade chyby v uzle clustera je tento nájdený, vyhodený z prevádzky a dáta rozdelené medzi zvyšné uzly. Tým je zaistená vysoká dostupnosť a bezpečnosť dát.