Technológia Len to najlepšie
 

Navigácia

influxdb

Je time series databáza, ktorá je optimalizovaná pre ukladanie časovo označených dát. Influxdb je určená predovšetkým pre prácu s obsiahlymi databázami. Umožňuje vykonávať analýzy v reálnom čase. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou, kompresiou a dotazy v reálnom čase. Umožňuje zápis dotazu prostredníctvom príkazového riadku, protokolu http, API, klientskych knižníc a pluginov pre všetky bežné dátové formáty. InfluxDB dokáže spracovávať milióny dátových bodov za sekundu – je podporená automatickou komprimáciou dát. Kontinuálne otázky (CQ) a retenčný zásady (RP) pomáhajú automatizovať dátové procesy, vrátane vypršania platnosti starých dát.