Technológia Len to najlepšie
 

Navigácia

MySQL (My Structured Query Language = systém pre riadenie databáz) je multiplatformový databázou vlastnená spoločnosťou Sun Microsyystems (sesterská spoločnosť Oracle Corporation). Dajú sa do nej ukladať rôzne dáta (texty, obrázky…) a s nimi sa dá ďalej pracovať (triediť, zaraďovať, filtrovať…).

Je zadarmo dostupná užívateľom pod bezplatnou licenciou GPL ale i ako platená verzia pod komerčnou licenciou. Spolu s Apache a PHP na Linux/GNU patrí medzi základný software webového serveru. Za vysoký podiel na trhu ďakuje najmä jednoduchej implementácií, výkonu a bezplatnej GPL licencii.


Správa MySQL

Komunikácia s databázou je založená na jazyku SQL. Spravuje sa pomocou príkazového riadku alebo pokročilého open source nástroja phpMyAdmin, ktorý umožňuje kompletnú správu MySQL databázy (napr. zálohovanie, vkladanie, mazanie a editáciu dát, tabuliek alebo databáz).