Technológia Len to najlepšie
 

NavigáciaJedná sa o open source (licencie BSD) webový server s load manažmentom a reverznej proxy. Zvláda protokoly HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP a SSL. Vývoj siaha do roku 2002, kedy sa z dôvodu nespokojnosti s funkčnosťou a škálovateľnosťou Apache, rozhodol Igor Sysoev vyvinúť Nginx. Požiadavkou bolo bezproblémové obslúženie 10 000 požiadaviek s minimálnymi nárokmi na RAM pamäť, možnosť proxy, flexibilnejší konfigurácie a cache. Od roku 2011 sa stará o vývoj rovnomenný spoločnosť.


Funkcie

Rýchla distribúcia statického obsahu a možnosť rozloženia záťaže na ďalšie servery podľa nastavenej priority. Umožňuje definovať záložný server, na ktorý presmeruje požiadavku v prípade, že primárny server neodpovie do určeného časového limitu.

Prichádzajúce požiadavky spracováva a vybavuje asynchrónne. Vďaka cache (možno konfigurovať jej veľkosť i dobu uchovávania) vyhľadáva prichádzajúce požiadavky najprv v nej a až potom sa prípadne obrátia na definovanej sady serverov podľa ich pridelené priority. Obdržanú odpoveď servera ukladá do cache pre vybavovanie najbližších požiadaviek (do uplynutia nastaveného časového limitu).

Pomocou modulov je možné rozšíriť funkcie Nginx napríklad o geolokáciu, presmerovanie, kompresia gzip, streaming atď.