Technológia Len to najlepšie
 

NavigáciaPostgreSQL (alias Postgres) je plnohodnotným relačným databázovým systémom s otvoreným zdrojovým kódom. Má za sebou viacej než devätnásť rokov aktívneho vývoja a má vynikajúcu povesť pre svoju spoľahlivosť a bezpečnosť.

Beží prirodzene na všetkých rozšírených operačných systémoch vrátane Linuxu, UNIXov (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows. Stopercentne splňuje podmienky ACID, plne podporuje cudzie kľúče, operácie JOIN, pohľady, spúšťače a uložené procedúry. Obsahuje väčšinu SQL92 a SQL99 dátových typov, napr. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. Nechýba ani podpora moderných dátových typov ako je JSON nebo XML.