Technológia Len to najlepšie
 

Navigácia

Redis logo

Redis je jednoduché a vďaka tomu výkonné No-SQL in-memmory key-value (pod jeden kľúč sa uloží jedna hodnota) úložisko – databáza. Ďalším vývojom bolo dosiahnuté, že pod jedením kľúčom je možné ukladať aj niekoľko dátových štruktúr. Redis pomáha akcelerovať aplikácie spolu s možnosťou využitia distribuovaných zdrojov, redundancie alebo transakčné ochrany. Dáta sú uchovávané primárne v pamäti RAM, čo zaisťuje vysokú rýchlosť. Redis nie je obmedzený veľkosťou RAM a vie využívať aj swapovací súbor, do ktorého ukladá niektoré nepoužívané hodnoty. Najčastejšie použitie je pre cache, message brokera atď.